حاشیه

کدام شال یا روسری

کدام شال و روسری برای پوست تیره ؟ نکته مهم برای پوستهای تیره این است که سراغ روسری هایی با رنگ مات و کدر نروند، چرا که این کار باعث می شود بازتاب رنگ شال و روسری ، درخشش طبیعی پوستشان را از بین ببرد. میتوانید از رنگ های آبی...

بیشتر بدانید ...